ਬੇਦਾਅਵਾ

ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਟੋਕੀਓ ਲੰਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ।

ਮਾਰਸੈਲਾ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਟੋਕੀਓ ਲੰਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੋਕੀਓ ਲੰਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਲੰਚ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੋਕੀਓ ਲੰਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਚਿਕ-ਫਿਲ-ਇਕ ਪੌਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਸ

ਕੀ ਇਸ ਬੇਦਾਅਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟੋਕੀਓ ਲੰਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟੀਮ

ਕੈਲੋੋਰੀਆ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ